Hi ha moltes maneres d’actuar i de participar,agraïm qualsevol que sigui la teva.

SIGNA PERQUÈ L’ACCÉS A L’EDUCACIÓ SIGUI UNA PRIORITAT


    El responsable del tractament de les seves dades és FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA i seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva signatura i mantenir-li informat sobre el seu objectiu i, en cas que accepti, enviar-li informació de les activitats, projectes i campanyes d’Entreculturas. La legitimació per a l’ús de les seves dades està basada en el seu consentiment exprés o en l’execució d’un contracte. No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal o informant prèviament el titular. Les dades seran destruïdes una vegada comuniqui la seva baixa i/o finalitzats els períodes legals de conservació. No es duran a terme transferències internacionals de dades. Els interessats podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, o limitació del tractament, dirigint-se a FUNDACIÓN ENTRECULTURAS, FE Y ALEGRÍA en la següent adreça: C/ Maldonado, 1 3a Planta 28006 Madrid. Igualment, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que els seus drets han estat vulnerats.