© Irene Galera

© Irene Galera

L'educació en situacions d'emergència està protegida tant pel dret internacional dels drets humans com pel dret internacional humanitari i, per tant, suposa obligacions concretes per a tots els Estats. No obstant això, les situacions de crisis o de desplaçament forçós continuen sent un obstacle per al dret a l'educació de milions de nens i nenes al món.

Des d’Entrecultures reiterem el nostre compromís amb la defensa del dret a l’educació per a totes les persones, posant l’èmfasi en aquelles que viuen en situacions de major vulnerabilitat.

Per això, demanem a la Comunitat Internacional i als Estats que:

 • Prenguin mesures perquè totes les persones puguin gaudir del dret a l'educació en contextos d'emergència, refugi, desplaçament o qualsevol altra situació migratòria. Subscriure la Declaració d'Escoles Segures, així com destinar el pressupost necessari i promoure acords intergovernamentals d'Acció Humanitària i desenvolupament, és essencial.
 • Adoptin mecanismes efectius de monitoratge i denúncia de les violacions al dret a l'educació en situacions d'emergència. S'han d'establir responsabilitats concretes perquè els Estats investiguin els atacs a l'educació, i perquè estableixin mecanismes de monitoratge de la discriminació racial i de la xenofòbia.
 • Respectin i apliquin les normes del dret internacional humanitari destinades a protegir l'educació. Han d'adoptar-se normes i accions per a evitar la violència i el reclutament de nens, nenes i adolescents, quedant lliures les escoles i universitats de qualsevol ús militar.
 • Protegeixin als actors educatius i promoguin el currículum de pau i drets humans. És necessari crear protocols de protecció a estudiants i docents en situacions d'emergència, incloent-hi mesures d'atenció psicològica. El currículum ha d'adaptar-se per a millorar l'educació de persones adultes desplaçades i ha d'incloure la perspectiva de gènere, la promoció de la pau, la resolució de conflictes, la gestió de riscos i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

El Govern d’Espanya, per la seva banda, com a Estat signant de l’Agenda 2030 ha de:

 • Complir amb la Llei de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Global en la senda de recuperació de la inversió cap al 0,7% del PIB.
 • Focalitzar els esforços en l'ajuda a l'educació bàsica, assumint els nostres compromisos en les iniciatives multilaterals que existeixen, com l'Aliança Mundial per l'Educació (AME), i aconseguint el 8% de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) bilateral.
 • Incrementar les seves contribucions amb el percentatge d'ajuda humanitària a l'educació fins almenys el 10 % posant un èmfasi especial en els contextos en crisis.
 • Destinar almenys el 3% del total de l'AOD a l'Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Ciutadania Global, per a avançar en l'assoliment de la meta 4.7, parant esment als programes que incorporin l'educació de persones refugiades i migrades.
 • Aprofitar el VI Pla Director de la Cooperació Espanyola com una oportunitat per a la inclusió de les persones en situació d'emergència tant en els Plans Directors de la Cooperació Espanyola com en els distints Marcs d'Associació País (MAP).
 • Incloure la participació en el procés de diàleg amb les organitzacions de persones refugiades i migrades tant en els països donants com en els receptors.
 • Respectar els drets humans en les accions de governança migratòria i en els procediments de protecció internacional, inclòs el dret a l'educació de totes les persones migrades i refugiades.
 • Assegurar l'interès superior de la infància i el compliment de totes les garanties en els procediments migratoris i de protecció internacional, incloent-hi mesures específiques per a nens i nenes separats, no acompanyats o amb altres necessitats de protecció.
 • Augmentar el nivell de finançament i pressupostos públics per a educació, especialment aquells destinats a garantir l'equitat educativa, que impulsin programes d'educació compensatòria, per ser la que més incideix en l'estudiantat migrat i refugiat, i que inverteixin en personal especialitzat i format i en programes de suport.
 • Adoptar un enfocament de gènere en totes les actuacions exteriors d'acció humanitària i cooperació per al desenvolupament i reforçar el principi de coherència de polítiques de cooperació entre la política exterior, la de drets humans i la d'igualtat.

És indispensable redoblar la solidaritat global i els esforços de tots els agents implicats si volem estar a l’altura dels desafiaments que amenacen un dels principals drets de la infància: l’educació.

Signa perquè l’accés a l’educació sigui una prioritatConeix els nostres projectesConeix els nostres informes i recursos educatius

UNEIX-TE A LA XARXA SOLIDÀRIA DE JOVES

I si vols implicar-te encara més, uneix-te a la Xarxa Solidària de Joves que volen canviar el món.

Un programa de participació juvenil d’entre 12 i 18 anys que fomenta el desenvolupament de valors i actituds solidàries i l’aprenentatge emocional i social per a l’exercici d’una ciutadania global. Escriu-nos a educacion@entreculturas.org