Hi ha moltes maneres d’actuar i de participar,
agraïm qualsevol que sigui la teva.

SIGNA PERQUÈ L’ACCÉS A L’EDUCACIÓ SIGUI UNA PRIORITAT EN LA CRISI DE LA COVID19

L’emergència sanitària provocada per la COVID-19 amenaça amb desfer els avanços en l’accés a l’educació de milions de nens i nenes.

La crisi creada per la pandèmia ha augmentat el risc que es produeixin greus reculades en el camí per a aconseguir abans de 2030 una educació inclusiva, equitativa, gratuïta i de qualitat. Si els països no es preparen adequadament, si no es prioritza als col·lectius que es troben en major desavantatge i si la comunitat internacional no millora la cooperació amb països fràgils o empobrits, la crisi sanitària engrandirà la bretxa educativa ja existent i s’incompliran els compromisos del dret a l’educació per a totes les persones.

Des d’Entrecultures demanem que, tant en la nostra política de cooperació internacional com en els nostres àmbits estatals, autonòmics i locals:

 

  • Es prioritzin les necessitats educatives de nens, nenes i adolescents que viuen en contextos de major desavantatge i en noves situacions de vulnerabilitat social, reforçant l’atenció a menors amb discapacitat, als qui viuen en zones de conflicte o als qui s’han vist forçats a abandonar els seus països.

  • S’impulsin mesures específiques de protecció per a nenes i nens en risc de sofrir violència en la llar, l’escola o la comunitat, ateses les noves situacions de risc que genera la crisi sanitària.

  • Es desenvolupin mesures per a assegurar una educació de qualitat i lliure de violència per a les nenes i s’actuï contra les desigualtats que perpetuen la violència cap a les nenes.

  • Es reforcin els sistemes educatius per a assegurar la protecció de la infància i garantir el benestar psicosocial de l’alumnat i del professorat.

A més a més, demanem que la cooperació espanyola en educació estigui orientada a garantir l’ODS 4 i, per tant, l’Estat espanyol:

  • Recuperi la inversió en cooperació en la senda del 0,7% prioritzant l’ajuda en educació com un sector clau al qual destinar els nostres fons.

  • Focalitzar els esforços en l’ajuda a l’educació bàsica, assumint els nostres compromisos en les iniciatives multilaterals que existeixen, com l’Aliança Mundial per a l’Educació (AME), així com aconseguir el 8% de la AOD bilateral espanyola.

  • • Incrementar el percentatge del pressupost d’acció humanitària destinat a educació fins a arribar, almenys, a un 6% d’aquest, d’acord amb les pràctiques recents de la UE i del conjunt de la comunitat internacional.

  • Comprometre’s en el suport institucional i financer amb els fons multilaterals que estan abordant situacions d’emergència educativa com Education Cannot Wait (ECW) i l’Aliança Mundial per a l’Educació (AME). Demanem, a més a més, que es recolzin i apliquin la Declaració sobre Escoles Segures i les Directrius per a Prevenir l’Ús Militar d’Escoles i Universitats durant Conflictes Armats.

A Entrecultures creiem que ara és indispensable redoblar la solidaritat global i els esforços de tots els agents implicats si volem estar a l’alçada d’aquest desafiament que amenaça un dels principals drets de la infància: l’educació.

COL·LABORA AMB ELS NOSTRES PROJECTES

EDUCACIÓ A DISTÀNCIA

A l’Equador treballem per a oferir acompanyament educatiu i d’aprenentatge a més de 3.200 nenes, nens i adolescents, dotant a docents i famílies dels recursos tecnològics bàsics (connectivitat), contextualitzats i pertinents, així com de formació i mitjans de comunicació per a un aprenentatge adaptat a les circumstàncies de l’emergència sanitària.

A l’Argentina, a més de proveir d’aliment i elements d’higiene a les famílies, estem distribuint material didàctic i recàrrega de dades de telèfons mòbils per a la comunicació d’alumnat amb docents.

A Veneçuela, utilitzem les xarxes socials, el contacte telefònic, els cartells i altres recursos per a arribar als nostres estudiants.  A més a més, fem arribar a les famílies dels estudiants materials i recursos educatius que els permetin realitzar les activitats escolars en la llar i generem les condicions de mobilitat i accés a les comunitats que es troben en sectors periurbans, rurals i indígenes.

En països com Líban, estem facilitant l’accés a l’educació on line mitjançant aplicacions com whatsapp, on els docents envien vídeos d’un minut per a explicar les seves lliçons. També utilitzem altres plataformes on line en les quals es pengen vídeos i s’intercanvien exercicis entre el personal docent i l’alumnat.

La situació d’emergència no ha impedit que continuem desenvolupant el nostre programa per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral en 18 països d’Amèrica Llatina i el Carib. Degut a la pandèmia de la Covid19, els països veien molt difícil continuar desenvolupant les formacions, atès que, en aquesta zona, només entre un 20 i un 30% dels estudiants té Internet en els seus domicilis. Per això, hem produït recursos didàctics, tant per a PC com per a dispositius mòbils, en modalitat virtual, descarregables i imprimibles i hem format als tutors i tutores en el maneig d’aquests recursos per garantir la continuïtat del programa.

© Fe y Alegría Argentina

LA RÀDIO: SUPERANT LA BRETXA DIGITAL

A la R. D. del Congo, la ràdio és la tecnologia més accessible per a la població, almenys el 80% disposa d’una ràdio. Per això, en aquesta situació d’emergència és el millor mitjà per arribar al major nombre d’estudiants. Com a suport al que es transmet a través de la ràdio, hem creat quadernets i materials didàctics que repartim en els domicilis perquè els nens i les nenes puguin completar la seva formació, com és el cas també de països com Paraguai.

A Veneçuela, mitjançant el canal de ràdio de Fe i Alegria (IRFA), hem desenvolupat un programa radiofònic anomenat “L’escola i la ràdio” orientat a la primera infància que implica a les famílies i els ofereix eines per poder continuar amb la formació. A més a més, comptem amb el programa "Sense Saló" que inclou guies d’aprenentatge per a persones joves i adultes.

S’ha obert el canal “Una Paraula Oportuna”, amb micros radiofònics i de WhatsApp, per al suport actitudinal, psicoemocional i espiritual. D’aquesta manera, hem aconseguit arribar al 85% dels més de 100.000 estudiants als quals arribem en condicions “normals”.

I a l’Equador estem establint xarxes de suport amb emissores de ràdio o televisions o altres mitjans possibles de comunicació alternativa per a l’atenció de famílies i estudiants sense accés a Internet.

CUIDANT AL PROFESSORAT, EL PILAR DE L’EDUCACIÓ

A Haití, assegurem el salari dels docents, atès que, a causa de la baixa inversió del govern en aquest sector, molts d’ells no reben el seu salari, deixant-los en una situació molt precària. En aquest context, molts d’ells, al no rebre el seu salari, no estan acudint als centres educatius a donar classe. Davant aquesta situació de vulnerabilitat, més que mai, és necessari poder garantir una educació de qualitat per als nens i les nenes de Haití.

A Veneçuela, hem dotat al nostre personal docent de les eines tecnològiques necessàries per a atendre a la població estudiantil en aquesta modalitat d’educació a distància: telèfons intel·ligents, ordinadors o tablets i connexió a Internet, entre altres.

A més a més, atès que la realitat que viuen és molt precària, el seu sou és tan limitat que no cobreix les necessitats bàsiques i l’abandonament de la professió és alt, els hi oferim un bo econòmic perquè tinguin un millor accés a aliments, tant ells com les seves famílies.

ESCOLA I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Tenint en compte les escasses oportunitats de tractament que el context sanitari ofereix en nombrosos països, és important reduir aquest risc i millorar l’estat nutricional i la resposta immunitària.

A Veneçuela, ja hi havia nens que es trobaven en situació de risc nutricional. Amb el tancament de les escoles sorgeix una forta preocupació per l’alimentació escolar d’aquests menors dins dels nuclis familiars. Per això, hem posat en marxa diverses iniciatives: el “bo per a l’alimentació” dels nostres estudiants, una transferència mensual de 30 euros per estudiant, que es pot utilitzar per pagament mòbil per a la compra d’aliments en qualsevol establiment comercial; el lliurament de 2.500 bosses de menjar al mes per a aquelles zones del país on encara és possible l’arribada de proveïdors per al repartiment d’alimentació i es donen unes certes condicions de seguretat al voltant dels centres; i la modalitat de plat servit per al cas dels internats i de les escoles agropecuàries, entre altres.

A Haití, l’emergència causada per la COVID-19 posa en estat d’alerta a un país que s’enfronta a l’empitjorament d’una situació humanitària ja complexa. Més del 40% de la població (4,6 milions de persones) ja es trobava en estat d’inseguretat alimentària. A més a més, només el 12% de les llars tenen accés a aigua, la qual cosa dificulta, entre altres coses, complir amb les mesures de prevenció establertes.

El tancament d’escoles, suposa que molts nens i nenes no compten amb el menjar diari que rebien a l’escola. Per això, estem distribuint a les famílies una canastra bàsica mensual composta per arròs, fesols, blat de moro, sucre, oli, galetes salades, pasta i sal.

A Malawi, estem distribuint farina de civada a 290 famílies (5k per família), ja que el menjar distribuït a l’escola era, moltes vegades, l’única ingesta del dia per a gran part de l’alumnat. I a l’Equador estem assegurant la provisió de canastres bàsiques d’aliments per a més de 1000 famílies en risc.

© Fe y Alegría Guatemala

PROTEGINT A LES NENES

L’emergència provocada per la Covid-19 està suposant un retardament en la implementació dels programes de protecció a nenes i adolescents, per la qual cosa es corre el risc de retrocedir en el ja avançat.

Des d’Entrecultures, juntament amb Fe i Alegria, seguim treballant a través del nostre programa La Llum de les Nenes, en països com Argentina, Guatemala, Txad o Haití, per tal de protegir-les i acompanyar-les en aquesta situació i fer possible que continuïn amb la seva educació.

A Guatemala, les restriccions imposades a nivell nacional han suposat una caiguda en els ingressos de les famílies, afectant la, ja per si, fràgil situació alimentària (un 46% de la població infantil sofreix desnutrició crònica). Aquest fet ha obligat a les famílies a cercar recursos econòmics per a la supervivència i afectarà especialment a les nenes i a les dones.

L’augment de la pobresa juntament amb el tancament de les escoles podria forçar a moltes nenes a abandonar l’escola, i fins i tot a no tornar una vegada es tornin a obrir. Davant d’aquesta situació, estem sensibilitzant a la comunitat sobre la importància de l’educació. A més a més, fem costat a nenes referents de les comunitats perquè siguin líders i motivin a les seves companyes a continuar amb les classes i puguin donar seguiment i monitorar la situació de les nenes en les seves comunitats.

A Txad el govern del país ha decidit reobrir les escoles per als últims cursos de secundària inferior i superior en any d’exàmens finals. Tanmateix, no tots els estudiants han tornat a les aules. En molts dels centres només han assistit ara el 54% dels estudiants de cursos intermedis i el 52% dels alumnes dels nivells superiors.

Entre algunes de les causes es troben els embarassos prematurs o els matrimonis forçats als quals s’han vist abocades moltes joves durant el tancament dels centres. Per això, estem donant suport a més de 13.000 nenes i adolescents del país per a garantir la seva permanència a l’escola.

A l’Argentina, hem organitzat una Xarxa d’escolta al personal d’educadores i educadors de FiA donant prioritat a les dones. Hem acompanyat a les menors víctimes de violència que anaven sorgint en les famílies. A més a més, hem posat en marxa la campanya “Estem amb vós” amb la intencionalitat de transmetre que “no estar sola” és una força per a transitar les vivències i possibilitats de buscar ajuda.

A Haití, el confinament en les llars, sumat a la situació econòmica, augmenta els conflictes domèstics i exposa a les nenes i a les dones a una major violència, en un context on la violència domèstica està normalitzada. D’altra banda, l’impacte econòmic en les famílies pot provocar un augment del tràfic i l’explotació de les nenes, així com del treball infantil, una realitat molt estesa al país, que afecta especialment a les nenes que provenen de zones rurals i que són enviades a treballar en el servei domèstic.

Estem portant a terme accions de sensibilització a les comunitats per a prevenir la violència i hem seguit a distància alguns dels casos detectats. Tanmateix, és fonamental reforçar l’acompanyament psicosocial i psicopedagògic a les nenes, així com les accions de protecció i prevenció de violència que es venien fent des de les escoles.

© Fe y Alegría Guatemala

UNA EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

Acompanyem als centres en funció de les seves necessitats, oferint idees i recursos als professors i les professores que integren la Xarxa Solidària de Joves. I seguim impulsant el treball de ciutadania global al costat de la xarxa internacional de joves Xarxa Generació 21+, adaptant-nos a les circumstàncies del context.

A més a més, des de les nostres xarxes educatives hem exercit també la solidaritat en aquests temps tan difícils. Inevitablement, juntament als nostres programes de ciutadania global hem habilitat mecanismes de suport i solidaritat amb l’alumnat i col·lectius relacionats amb la nostra intervenció i que en aquests moments tan complexos necessiten tot el nostre suport.

La bretxa digital i el suport psicosocial són claus per demostrar una ciutadania compromesa, que la comunitat educativa fa possible el canvi aquí i allí, i és canal de solidaritat en l’entorn proper i global.

Hem posat en marxa dues mesures complementàries: cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i dotar de recursos (informàtics i de connexió Wi-Fi) perquè l’alumnat pugui avançar amb la seva formació i accedir als continguts educatius que s’imparteixen telemàticament.

També hem posat en funcionament formacions online per a educadors i educadores, tant de centres educatius com d’organitzacions sociocomunitàries, que treballen amb adolescents i joves en situació o risc d’exclusió social adaptades a la situació que ha provocat la Covid-19.

© Daniela Morreale

DESCARREGA EL NOSTRE INFORME

DESCOBREIX ELS NOSTRES RECURSOS EDUCATIUS

UNEIX-TE A LA XARXA SOLIDÀRIA DE JOVES

I si vols implicar-te encara més, uneix-te a la Xarxa solidària de joves que volen canviar el món.

Un programa de participació juvenil d’entre 12 i 18 anys que fomenta el desenvolupament de valors i actituds solidàries i l’aprenentatge emocional i social per a l’exercici d’una ciutadania global. Escriu-nos a educacion@entreculturas.org

CONTACTA

5 + 4 =

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Facebook
Twitter
Instagram